Našim klientům poskytujeme při dovozu automobilů, obytných vozů a karavanů ze zemí mimo EU kompletní celní služby a zastupování v celním řízení.

Celnímu řízení podléhá veškeré zboží přicházející na území EU ze zahraničí. Toto zboží je nutné v souladu s příslušnými normami propustit do režimu volného oběhu, přičemž návrh na propuštění zboží do daného režimu podává příjemce zboží nebo zvolený zástupce (celní deklarant, zpravidla specializovaná společnost). Je potřeba předložit tzv. celní prohlášení, které (mimo další údaje) zahrnuje i navrhované celní zařazení dováženého zboží. Netřeba dodávat, že toto zařazení je klíčové pro určení výše cla.

Naše celní deklarace zajišťuje následující celní doklady a služby.

 • Jednotný správní doklad (JSD), el. celní prohlášení (e-Dovoz / AIS)
 • Tranzitní doprovodný doklad (TDD) – systém NCTS (T1, T2, T2L)
 • Vývozní doprovodný doklad (VDD) – systém ECS (e-Vývoz)
 • Osvědčení o původu zboží na Hospodářské komoře ČR  (Certificate of origin)
 • Osvědčení o původu zboží (EUR.1, FORM A, A.TR apod.)
 • Mezinárodní nákladní list CMR
 • Zastupování v celním řízení
  • Zastupování v celním řízení (přímé, nepřímé)
  • Zastupování ve správním a daňovém řízení
 • Ostatní celní služby
  • Registrace firem na celních úřadech (EORI)
  • Zařazení zboží do společného celního sazebníku EU (TARIC)
  • Uplatnění preferenčního původu zboží
  • Výpočet celního dluhu a daní u zboží
  • Žádosti pro celní řízení
  • Veřejný a dočasný celní sklad
  • Kompletní odbavení kamionových a kontejnerových
  • Projednání dovozů a vývozů na všech celních úřadech v Praze
  • Poradenství a konzultace v oblasti celní problematiky

IMPORT ZBOŽÍ DO ČR

Našim zákazníkům poskytujeme kompletní celní odbavení při dovozu automobilů ze zemí mimo EU. Vyřizujeme proclení kusových, kamionových a kontejnerových zásilek a následné propuštění zboží do volného oběhu.

EXPORT ZBOŽÍ Z ČR

Zajišťujeme kompletní celní odbavení při vývozu automobilů do zemí mimo EU. Vyřizujeme vývozy kusových, kamionových a kontejnerových zásilek směřující z ČR mimo EU za účelem prodeje. Projednáváme exportní certifikáty o původu zboží.

CELNÍ SKLAD PRAHA

Celní sklad se nachází v blízkosti Celního úřadu pro hl. m. Prahu. Nabízíme skladování zboží ve veřejném a dočasném celním skladu. Ve skladu lze uskladnit také jiné zboží dovezené z EU. 

Kontaktní formulář
close slider
Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Autoimport group, s.r.o. se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, Česká republika, IČ: 06223800