Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10
Již 23 let stejné číslo: +420 603 737 626
info@autoimportgroup.cz

FYZICKÁ PROHLÍDKA VOZIDLA VINTEST

Chcete mít 100% jistotu, že auto není nelegálně předělané? Bez prověření riskujete jeho odebrání bez náhrady a vrácení původnímu majiteli! V případě, že vozidlo bylo ilegálně sestavené z více částí havarovaných nebo kradených automobilů, pravděpodobně navíc nesplňuje základní požadavky na bezpečnost provozu.

Co je služba VINTEST?

VINTEST je komplexní kontrola původnosti identifikátorů vozidla s cílem ověření, zda nebyla na vozidle a jeho identifikátorech provedena neoprávněná změna nebo jiný zásah vedoucí k nové identitě vozidla. Technologie je založena na nedestruktivní, detailní fyzické expertize, s využitím nejmodernější digitální diagnostiky.

Poskytujeme 100% garanci výsledku provedené kontroly

U Vašeho vozidla provedeme:

 • podrobnou vizuální kontrolu viditelných i skrytých identifikátorů vozidla
 • kontrolu, zda údaje uvedené v dokladech k vozidlu („technický průkaz“, původní „zahraniční technický průkaz“) odpovídají údajům na vozidle
 • pořízení digitální fotodokumentace a klasifikace stop poškození na vozidle
 • měření tloušťky laku
 • zkoumání svarů na vozidle a jejich plastové ochrany
 • zpracování analýzy provedených měření a zjištěných výsledků kontrol se stanovením závěrečné kategorie (5 různých
 • kategorií) hodnocení identifikátorů
 • on-line centrální archivaci získaných dat o vozidle
 • vystavení Osvědčení o prověření původnosti identifikátorů vozidla technologií VINTEST

Nechte si auto prověřit od expertů z Cebia! Poskytujeme každému zákazníkovi, jehož vozidlo po provedení služby VINTEST splňuje „Kategorii A“, 100% garanci výsledku provedené kontroly. V případě, že by přesto policie v budoucnu takovéto vozidlo zajistila a nevratně odebrala z důvodu nepůvodnosti jeho identifikátorů, potom Cebia uhradí vlastníkovi plnou časovou hodnotu vozidla.

FYZICKÁ PROHLÍDKA VOZIDLA VINTEST - POSTUP PROVEDENÍ

 • 1. Administrativní kontrola vozidla
 • Ověření původnosti dokumentů vozidla
 • Ověření správnosti údajů uvedených v dokladech vozidla
 • Rozkódování VIN za účelem kontroly příslušnosti VIN skutečnému vozidlu
 • Databázová kontrola VIN

2. Kontrola tloušťky laku karoserie

 • Měření tloušťky laku a kontrola technologie nátěrů zjišťuje nepůvodní povrchové úpravy a odhalí případné opravy skryté pod vrstvou barvy
 • Rovněž se provádí detailní měření okolí VIN za účelem zjištění svaru na díle, kde se nachází VIN

3. Kontrola identifikátorů vozidla

 • Původnost a originalita je prověřována u všech identifikačních štítků, nálepek a kódů umístěných na vozidle jako jsou například:

VIN, číslo motoru, typový štítek, výrobní štítek, zákaznický štítek, původnost plastové ochrany svarů a dalších míst spojení karoserie, kódy skel, kódy bezpečnostních pasů, ostatní díly nesoucí označení datem výroby nebo segmenty VIN, VIN na dalších místech, kódy a původnost barev, další skryté identifikátory

4. Magneticko – prášková metoda

Umožňuje detekci povrchových a podpovrchových vad a jejich vizualizaci s využitím změn magnetického pole v místě nehomogenity materiálu. Používá se unikátní technologie Cebia MAGNET SET

5. Fotodokumentace

 • Ke každému vozidlu se pořizuje cca 30 fotografií
 • Pořízené fotografie dokumentují skutečný stav vozidla a jeho identifikátorů
 • Na stavu poškození vozidla je závislá jeho hodnota
 • V případě zájmu je pořízená fotodokumentace předána policejním vyšetřovatelům, včetně stop padělání

K vozidlu se pořizuje následující fotodokumentace:

a) fotodokumentace exteriéru vozidla
b) fotodokumentace interiéru vozidla
c) fotodokumentace viditelných identifikátorů vozidla
d) fotodokumentace stop poškození vozidla

POPTÁVKA
close slider
(Např. značka, model, rok, najeté km, motorizace apod.)
Stisknutím tlačítka Odeslat souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytné pro vypracování nabídky.