Obchodní firma a sídlo pojišťovacího zprostředkovatele (PZ):

 • Autoimport group, s.r.o., se sídlem Praha 10, Korunní 2569/108, PSČ: 101 00

Zápis v registru PZ a samostatných likvidátorů pojistných událostí u České národní banky (ČNB):

 • Zapsán do registru pod číslem: 232259PPZ jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel

Způsob ověření údajů o registraci PPZ:

 • Zápis pojišťovacího zprostředkovatele je možné ověřit v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, který je dostupný na www.cnb.cz nebo na adrese ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1.

Seznam pojišťoven, pro které je PPZ oprávněn zprostředkovávat pojištění:

 • PPZ je činný pro: Allianz pojišťovna a.s.; Generali pojišťovna, a.s.; UNIQA pojišťovna, a.s.; Colonnade Insurance S.A., organizační složka.

Informace o majetkovém propojení PZ a pojišťovny, pro kterou je sjednáváno pojištění:

 • PPZ nemá žádný podíl na kapitálu ani hlasovacích právech pojišťovny, pro kterou sjednává pojištění. Pojišťovny uvedené v odd. 4 ani osoby je přímo ovládající nemají žádný podíl na kapitálu ani hlasovacích právech PPZ.

Způsob odměňování:

 • PPZ je odměňován pojišťovnami (uvedenými v odd. 4) na základě s nimi uzavřených obchodních smluv, a to sjednanými provizemi (odměnami) za výkon zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví.

Postup podání stížnosti na činnost PPZ v případě chybného postupu PPZ, popřípadě žaloby:

 • Stížnost lze podat písemně:
 1. na adresu sídla příslušných pojišťoven (uvedených v odd. 4),
 2. ČNB, Dohled v pojišťovnictví, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1

Případná žaloba může být podána u věcně a místně příslušného soudu v ČR.

Údaje o podřízeném pojišťovacím zprostředkovateli, který je oprávněn jednat jménem PPZ při zprostředkování konkrétního pojištění:  

 • Autoimport group, s.r.o.
 • Korunní 2569/108
 • 101 00 Praha 10 – Vinohrady
 • IČ: 06223800
 • Registrace na ČNB: 232259PPZ
Kontaktní formulář
close slider
Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Autoimport group, s.r.o. se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, Česká republika, IČ: 06223800