NÁKUP AUTA BEZ DPH

Automobily s možností odpočtu DPH pro firmy a živnostníky

Jako plátce DPH máte možnost odpočtu DPH i na vozidla dovezená z EU. Základním předpokladem je pochopitelně výběr z odpočtových vozů již v zahraničí. Specializujeme se na nalezení odpočtových vozů pro firemní klientelu (jedná se o nové, zánovní, ale i referenční vozy), provedeme Vás celým procesem dovozu takového automobilu, jehož součástí je při úhradě základu daně již téměř nevýlučně spjatá záloha ve výši 19% z kupní ceny a doložení nutné dokumentace k jejímu opětovnému navrácení bankovním převodem nazpět. Zní to možná komplikovaně, ale pro nás je to běžný proces a relativně dobře fungující systém, jak prokázat přenesení daňové povinnosti do jiného členského státu EU.

Cena pro firemní klientelu je stanovena individuálně na dotaz v závislosti na objemu vozidel, frekvenci dodání, platebních podmínkách, apod. Pro naše stálé klienty jsou vytvářeny zvýhodněné podmínky

V současnosti většina německých obchodníků vozidla za netto ceny (bez DPH) neprodává. Důvodem jsou časté kontroly a likvidační pokuty ze strany německých finančních úřadů, neúměrně dlouhé čekací lhůty na vrácení DPH a řada dalších problémů.

Pravidla pro placení DPH při dovozu automobilů z EU do ČR vycházejí ze znění příslušných Evropských směrnic. Proto lze na tyto dovozy použít pravidla známá z ČR. V zásadě platí, že vývoz osobního automobilu z Německa do jiného členského státu nepodléhá zdanění daní z přidané hodnoty v Německu, ale naopak v zemi, kam je automobil vyvezen (tedy v ČR), pokud je dovozcem plátce DPH registrovaný v jiném členském státě. Nezáleží přitom na tom, zdali se jedná o nový či ojetý automobil.

Nákup osobního automobilu by tedy měl proběhnout tak, že český zákazník (plátce DPH v ČR) oznámí německému prodejci, že hodlá kupovaný automobil vyvézt do ČR. Prodejce by měl vystavit fakturu bez DPH, protože místem zdanitelného plnění je ČR (země dovozu).

V praxi se však setkáváme s tím, že němečtí prodejci odmítají českým zákazníkům automobily bez DPH prodávat. To je dáno zejména tím, že důkazní povinnost vůči německému finančnímu úřadu, proč byla faktura vystavena bez DPH, má právě prodejce. Ten proto pro svou vlastní jistotu vystaví raději fakturu s DPH, kterou následně odvede německému státu. Problém ovšem je, že český dovozce musí následně DPH ještě jednou zaplatit v ČR, protože jinak není možné automobil zapsat do české evidence vozidel.

O vrácení již zaplacené německé DPH nemá smysl žádat německé úřady. Úřady takovou žádost vždy zamítnou s poukazem na to, že faktura na nákup vozidla byla nesprávně vystavena německým prodejcem, který je povinen ji opravit a zákazníkovi zaplacenou daň vrátit.

Obchodujeme se zahraničím a máme s odpočtem DPH u dovážených vozů mnoholetou zkušenost. V současné době se zabýváme dovozem nových a zánovních vozů z Německa, Itálie, Rakouska a Švýcarska.

Pomáháme realizovat obchody v rámci EU. Při uzavírání obchodních smluv nabízíme překladatelskou činnost a asistenci na obchodních jednáních. Vyberete si vůz, kontaktujete nás a my zařídíme zbytek.