Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými firmou Autoimport group, s.r.o. se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady (dále jen „Společnost AIG“). Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Všeobecná pravidla
Společnost AIG plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou pouze sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují. Údaje jsou archivovány po dobu 1 měsíce a poté jsou likvidovány.

Společnost AIG neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webového formuláře „Kontaktní formulář“, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek Společnosti AIG, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a Společnost AIG ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.
Při zpracování osobních údajů Společnost AIG dbá na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování a použití údajů
Náš poskytovatel připojení k internetu, který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.

Když prohlížíte nebo stahujete obsah webových stránek Společnosti AIG, nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace.
Společnost AIG nepoužívá cookies za účelem získání informací o uživatelích. Cookies používají webové stránky, aby uživatelům poskytly rozšířené funkce pro zlepšení uživatelského prostředí.

Změny
V případě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí budou změny uvedeny na této stránce.

Kontaktní formulář
close slider
Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Autoimport group, s.r.o. se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, Česká republika, IČ: 06223800